Kontaktatu

BALIOESPEN GERIATRIKO INTEGRALA

Funtsezkoa lehenestean, pazientearen bizitza hobetzen da

Imagen principal de cabecera - IMQ Centro médico

INFORMAZIOA

Goibeltasuna, etengabeko nekea, ahanzturak, eroriak, lo egiteko arazoak edo sendagai askoren eguneroko hartualdia ez dira ekidinezinak urteen joan-etorrian. Zahartzapena ez da gaixotasuna, eta, zahartzen garen neurrian patologia kronikoak agertzen badira ere, arreta egokiaren bidez badago sintoma horiei aurre egiterik eta pertsonaren bizi-kalitatea nahiz autonomia nabarmen hobetzerik.

Igurcoko Balioespen Geriatriko Integrala

Zerbitzu honetan, adinekoen patologietan eta zailtasunetan espezializatutako kontsulta medikoa eskaintzen da. Daukagun edozein zentrotan egindako 3 eguneko egonaldian, Igurcoko profesionalen diziplina anitzeko taldeak zenbait proba egiten ditu, pazientearen osasun-egoeraren diagnostiko osoa lortzeko, faktore mediko eta farmakologikoak, funtzionalak, neuropsikologikoak eta sozialak kontuan hartuta. Balioespen horrek eskainitako emaitzetan oinarrituta, gure mediku geriatrak eta profesional soziosanitarioen taldeak kasuan kasuko zainketen plan integrala ezarri eta landu beharreko arloak lehenetsiko dituzte, pertsona hobeto sentitzen hasi dadin eta bere bizi-kalitateak hobera egin dezan.

Noiz egin behar den

Balioespen geriatriko integrala zenbait patologia edukitzean ondo ez dauden adinekoentzat dira, baita eguneroko bizimoduaren garapena eragozteko moduko narriadura funtzional edo emozionala dutenentzat ere. Zenbait sintoma jarduteko premiaren erakusgarri dira, arreta egokiaren bidez arindu ahal izango direlako:

 • Pisuaren galera
 • Jokabidearen eta aldartearen aldaketak.
 • Loaren nahasmenduak.
 • Ibilera geldoagoa.
 • Mina
 • Erorikoak.
 • Hauskortasuna.
 • Autonomiaren galera
 • Egunero 5 sendagai baino gehiago hartzea

Probak

Balioespen geriatriko integrala azterketa zorrotza da, eta 3 eguneko sarreran egiten da gure zentroetan. Bertan, lau arlotako probak egiten dira:

 • Biomedikoa: mediku geriatrak eta erizaintzako langileek pazientearen azterketa osoa egiten dute, sendagaiak berrikusten dituzte, haren konstanteak kontrolatzen dituzte, haren mina ebaluatzen dute eta haren nutrizioaren egoera aztertzen dute.
 • Funtzionala: fisioterapiako eta erizaintzako profesionalek pertsonaren orekaren, ibileraren eta bizitzako oinarrizko jardueretarako dauzkan gaitasunen balioespen funtzionala egiten dute.
 • Neuropsikologikoa: psikologoak pertsonaren egoera mentalaren, funtzio intelektual zein kognitiboen, egoera afektiboaren eta jokabidearen ebaluazio osoa egiten du.
 • Soziala: gizarte-langileak pertsonaren ingurune familiar nahiz soziala eta giroa zein diren zehazten du, autonomiari eusteko behar dituen baliabideak eta babes-premiak zein diren ebaluatu ahal izateko, oztopo arkitektonikoak eta etxearen egokitzapena kontuan hartuta.

Prozesuan, hauskortasuna antzematen da modu berezian. Egoera hori itzulgarria da, eta desgaitasuna zein mendetasuna agertzeko aurretiazko urratsa da.

IMQ_IGURCO_VALORACION_GERIATRICA-eus

OHIKO GALDERAK

Azterketa zorrotza da, eta, bertan, pertsonaren osasun-egoera balioesten da modu integralean, ikuspegi mediko, farmakologiko, funtzional, psikologiko eta soziala kontuan hartuta. Medikuek, erizainek, fisioterapeutek, psikologoek eta gizarte-langileek osatutako diziplina anitzeko taldeak zenbait proba egiten ditu mediku geriatraren zuzendaritzapean.

Balioespen geriatriko integrala zenbait patologia kroniko dituzten adinekoentzat da, ondo ez daudenean edo narriadura fisiko, kognitibo edo emozionalaren zantzuak jasaten hasten direnean. Hain zuzen ere, sintoma horiek geldiaraztea eta murriztea eta pertsonaren bizi-kalitatea erabat hobetzea du helburu.

Probak hiru kontsulta-egunetan egiten dira, eta lau arlotan daude banatuta: azterketa biomedikoa, funtzionala, neuropsikologikoa eta soziala. Geriatrian espezializatutako profesional soziosanitarioen taldeak balioespena egiten du, eta, emaitzetan oinarrituta, mediku geriatrak paziente bakoitzarentzako Zainketen Plan Integrala prestatzen du.

Banakako plana da, eta, bertan, mediku geriatrak adinekoaren osasuna hobetzeko tratamendu eta jarduketa egokienak zein diren lehenesten du. Era berean, sendagaiak ere berrikusten dira, osasun-egoerara hobeto egokitzeko asmoz. Bestetik, nutrizio-plana eta behar besteko jarduketak ere egiten dira, narriadura funtzional, kognitibo eta emozionala murrizteko asmoz. Plana egiten denean, adinekoaren gurariak eta gustuak kontuan hartzen dira beti.

Zainketen Plan Integralari esker lortutako onura nagusien artean, honako hauexek nabarmentzen dira: sendagai ugarien murrizketa, nutrizioaren hobekuntza eta hauskortasunaren prebentzioa. Izan ere, pertsona bera hobeto sentitzea eta ahalik eta autonomia-maila handienari eustea da azken helburua.

Desgaitasunaren aurretik agertzen den egoera da, eta zahartzapenarekin dago lotuta. Badago egoera hori geldiarazterik eta arintzerik, diagnostiko geriatriko osoa egiten bada eta, batez ere, ariketa fisikoan nahiz nutrizio-jarduketan oinarritutako tratamendu egokia ezartzen bada.

IMQ Igurco
946 62 04 00

Zalantzak dituzu? Informazio gehiago behar duzu?

Kontaktatu